AA
Sajtóközlemény 2021. 05. 06.

Sajtóközlemény 2021. 05. 06.

2021. május. 06

Az ISD DUNAFERR Zrt. örömmel fogadta volna, ha a mai napon érvényes és szabályos közgyűlés határozatokat hozott volna. A cégbíróság valóban megkísérelte a közgyűlés összehívását, de sajnálatos módon a már eddig is milliárdos károkat okozó álképviselők azonnal jelezték, hogy megpróbálnak ezzel is visszaélni.

Ezen okból az ISD DUNAFERR Zrt. a cégbíróság végzését megfellebbezte, így az mind a mai napig nem jogerős.

Jogerős végzés hiányában csak akkor lehetett volna határozatképes a közgyűlés, ha azon minden részvényes megjelenik, és minden részvényes egyhangúan egyetért a közgyűlés megtartásával.

Az ISD DUNAFERR Zrt. székhelyén azonban a jelenlévő néhány magánszemély részvényes kivételével senki nem jelent meg. Ez nem is volt meglepetés, hiszen a társaság főrészvényesének a STEELHOLD Limited cégnek érvényes Ciprusi Bírósági döntés tiltja azt legalább 2021. május 20-ig, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. közgyűlésén részt vegyen és szavazzon. Eleve nem volt tehát esélye annak, hogy a mai napon a közgyűlés bármiféle döntést meghozzon.

Az álképviselők azonban még mindig nem tértek jobb belátásra, egy, a székhely melletti parkolóban állva ismét becsapták a szakszervezeteket és a munkavállalói képviseletet, és fénymásolt, nem valódi meghatalmazást mutogatva ismét megpróbálták benyomni embereiket az ISD DUNAFERR Zrt. vezetésébe. Ennek a szeánsznak semmiféle jogi hatása nincs, és nem is lehet, az ISD DUNAFERR Zrt. menedzsmentje, tehát a munkavállalók és a vezető munkavállalók továbbra is végzik tevékenységüket.

Az álképviselők ismételt próbálkozásának természetesen meglesznek a jogi következményei az illetékes jogi fórumokon. Ezek a jogi fórumok nem csak Magyarországot, de Ciprust, Ukrajnát és az Oroszországi Föderációt is jelentik, hiszen ezen határokon átívelő csalássorozat ellen már minden országban felléptek, folynak az eljárások a Vnyesekonombank (VEB) hathatós segítségével.

Kérünk mindenkit, hogy most se üljön fel a hazudozásoknak, továbbra se higgyenek a létszámában egyre szűkülő hordának. Látható, hogy tőlük már Sergei Taruta, sőt az általa támogatott Natalia Bashinskaya is elhatárolódnak, pedig nyilvánvaló volt, hogy a háttérben eddig ők is ott álltak.

Továbbra sem fogjuk megengedni azt sem, hogy engedély nélkül behatoljanak a területre és ott bármiféle kárt, ne adj’ isten közveszélyt okozzanak. Semmi közük a DUNAFERR-hez, és tetteiknek következménye a saját fejükre fog visszahullani.

Az igazgatóságnak tehát továbbra is két, korábban megválasztott tagja van, míg a többi tisztségviselő megválasztásáról a STEELHOLD Limited valós részvételével tartott közgyűlés fog majd dönteni 2021. május 20-a után. Reméljük, hogy e horda ciprusi portyázásait a Ciprusi Bíróság és az ottani hatóságok is véglegesen megszüntetik rövid időn belül.